Kolumnit

Uusimmat kommentit

Papin parfyymiKorhonen Pentti  15.2.2014 21:15
Papin parfyymiTampereen Kirkkosanomien toimitus  26.11.2013 10:57
Papin parfyymibirgitta rantala  4.11.2013 17:42
Kestääkö se niin kauan?Helena Nuutinen  9.9.2013 15:08
Kestääkö se niin kauan?Liisa Haanpää  16.8.2013 22:28
Share |

15.2.2012

Marja Rautanen

Hyvä aloitus presidentiltä

Vielä presidentinjuhlien ollessa kesken presidentti Sauli Niinistö yllätti juhlaväen kertomalla, että hän haluaa perustaa työryhmän, joka selvittää, miten ilman työtä tai koulutuspaikkaa olevia nuoria voitaisiin auttaa.

Tämä presidentin huoli on varmasti aitoa. Liian monet nuoret ovat syrjäytymässä nuorelle normaalista elämänmenosta. Niinpä Sauli Niinistö sanoi yrittävänsä katsoa vielä kerran, miten näitä nuoria voitaisiin auttaa.

Muutama viikko sitten Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi kertoi, että nykyisen taantuman aikana miltei kaikki hyvinvoinnin mittarit ovat kääntyneet nuorten kannalta huonompaan suuntaan. Nuorten enemmistön hyvinvointi on toki lisääntynyt, mutta peräti viidennes nuorista voi huonosti.

Nuoret ovat alkaneet oirehtia. He turvautuvat psyykenlääkkeisiin yhä useammin. Samoin lastensuojelun tarve on kasvanut nopeasti.

Hiljakkoin uutisoitiin, että Suomessa on noin 150 000 nuorta ilman töitä tai koulutuspaikkaa. Luku on valtava.

Nuorten kotitaustalla ja vanhempien tukemisella on entistä isompi merkitys lapsen hyvän elämän kannalta.

Monille nuorille on selvää, että jossakin vaiheessa he opiskelevat ulkomailla. Toisaalta moni hankkii itse opiskelurahansa ja pääsee näin eteenpäin. Suuri joukko vanhempia ei osaa tai jaksa tukea lapsen koulutusta millään tavalla. Kun perhe on hajalla eikä vakituista työtä ole vanhemmillakaan, lapsikaan ei odota elämältä kovin paljoa.

Siksi presidentti Niinistön avaus on erinomaisen tärkeä. Haluamme pitää Suomen kaikkien suomalaisten ja myös maahanmuuttajien Suomena, jossa nuorille on löydettävä tukea silloin, kun omat tai vanhempien voimat eivät riitä.

Olenko ainoa, jonka isä on vankilassa?

Tampereen seurakunnat ja Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys pyörittävät toimintakeskus Messiä. Se on paikka, jossa nuorille ja nuorille perheille tarjotaan matalan kynnyksen tukea.

Kahta samanlaista tilannetta ei ole. Nuori tarvitsee tukea pienen lapsen kanssa. Toinen taas haluaa siirtyä kuntoutuksesta opiskeluun tai löytää motivaation aloittaa päihdehoito. Nuorelta ei vaadita tiukkaa alarajaa kuntoutuksessa. Hän saa rauhassa tervehtyä ja voimaantua.

Tuloksina nähdään esimerkiksi paluu opiskeluun, toive käydä rippikoulu tai päättötodistuksen saaminen.”Näkymätön nuori” löytää identiteettinsä ja rohkeutensa.

Kun perheestä joku joutuu vankilaan, perheen tuen tarve voi olla suurempi kuin vankilaan joutuneella. Toinen vanhemmista joutuu yksin huolehtimaan toimeentulosta, arjen pyörittämisestä ja lasten kasvattamisesta. On häpeää, ahdistusta ja yksinäisyyttä.

Niinpä Messi on yhdessä Tampereen kaupungin sosiaalitoimen ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa järjestänyt leirejä, joilla lapset ja vanhemmat voivat vapaasti keskustella omasta tilanteestaan. Myös lapset otetaan huomioon.

Viime vuonna Messin ovi avattiin 4654 kertaa. Retkivuorokausia kirjattiin 51 ja ryhmiä oli 7. Messissä on viisi työntekijää.