Kolumnit

Uusimmat kommentit

Papin parfyymiKorhonen Pentti  15.2.2014 21.15
Papin parfyymiTampereen Kirkkosanomien toimitus  26.11.2013 10.57
Papin parfyymibirgitta rantala  4.11.2013 17.42
Kestääkö se niin kauan?Helena Nuutinen  9.9.2013 15.08
Kestääkö se niin kauan?Liisa Haanpää  16.8.2013 22.28

Jutut

Hamuaako kirkko lisää tuloja rahankeräyslain muutoksella?

08.05.2013

Rahankeräyslain muutoshankkeen yksi tarkoitus on saada myös Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja Suomen ortodoksiselle kirkolle oikeus rahankeräyksiin. Onko aloite lain muuttamiseen tullut kirkon taholta, ylitarkastaja Jukka Tukia sisäasiainministeriön poliisiosastolta?

– Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon (myöhemmin tekstissä kirkot) rahankeräysoikeuden toteuttaminen on yksi osa rahankeräyslain uudistamishanketta. Viime vuoden puolella käynnistettyä rahankeräyslakihanketta edelsi esiselvityshanke, jonka seurauksena ja johtopäätöksenä nyt käynnissä oleva lakihanke asetettiin.

– Esiselvityshankkeen asettamiseen johtivat sisäasiainministeriöön tullut palaute lain tulkinnanvaraisuudesta sen osalta kuin laki edellyttää rahankeräyslupaa hakevalta yhteisöltä sen toiminnan yksinomaista yleishyödyllisyyttä.

– Toinen syy esiselvityshankkeen asettamiseen oli se, että eduskunta oli edellistä rahankeräyslain uudistusta hyväksyessään edellyttänyt, että lain toimivuutta on seurattava muun muassa yleishyödyllisen toiminnan määritelmään liittyvien rajanvetotilanteiden osalta, mikä palautteen johdosta on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi. Eduskunta myös edellytti, että kirkkojen rahankeräysoikeus selvitetään vielä erikseen.

– Esiselvityshankkeen puitteissa kuultiin kirkkojen edustajia. Kirkot myös antoivat esiselvityshankkeelle kirjalliset lausunnot. Kuulemisessa ja lausunnoissa kirkot katsoivat, että lakia tulisi muuttaa siten, että kirkoilla on rahankeräysoikeus. Esiselvityshanke päätyi puoltamaan kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttamista.

– Kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttaminen kirjattiin sittemmin lakihankkeen tehtävänantoon ja perustuu eduskunnan edellytykseen asian selvittämisestä ja esiselvityshankkeen asiasta tekemiin johtopäätöksiin. Eli ei voida sanoa, että aloite kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttamisesta tuli kirkoilta. 

Avun tarvitsijoiden määrä kasvanut

Mikä on tärkein peruste toiveelle saada rahankeräyslupa myös kirkolle?

– Asiaa on perusteltava laajemmin myös rahankeräyslain nykysäännösten valossa.

Kirkoilla (ev.lut. ja ortodoksinen kirkko) on seurakuntiensa kautta valtakunnallinen verkosto avustustoimintaa varten, ja seurakunnat koetaan luotettaviksi rahankerääjiksi.

– Vaikka kuntien vastuulle kuuluu perustoimeentulosta huolehtiminen, seurakunnissa on havaittu diakoniatyön puoleen kääntyvien avuntarvitsijoiden määrän kasvu.

– Toteutuessaan kirkkojen rahankeräykset olisivat diakoniatyön keräyksiä, joilla autettaisiin esimerkiksi kriisin tai yllättävän onnettomuuden kohdanneita yksineläviä henkilöitä tai perheitä.

– Avun saaminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Taloudellista apua annetaan muiden muassa vähävaraisille vanhuksille, lapsiperheille ja vammaisille.

– Vaikka kirkot ovat muodolliselta asemaltaan julkisyhteisöjä, niiden käytännön toimintamuodot rinnastuvat monin tavoin kansalaisjärjestöjen toimintaan. Kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttaminen ei tältä osin olisi ristiriidassa lain tarkoituksen kanssa. Rahankeräyslain tarkoituksenahan on mahdollistaa rahankeräykset yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. 

Miltä lain muuttamisen tilanne näyttää kannanottokierroksen perusteella?

– Esitetyt näkemykset ovat osin keskenään ristiriidassa. Suuret vakiintuneet rahankeräysorganisaatiot (esimerkiksi SPR ja Unicef) suhtautuvat kielteisesti kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttamiseen. Kansalaisjärjestöjen osalta on esitetty huoli verotusoikeuden omaavien kirkkojen rahankeräysoikeuden laajentumisesta seuraavaksi kuntien oikeudeksi toimeenpanna rahankeräyksiä.

– On esitetty myös laajempia lakihankkeen toimeksiantoa pitemmälle meneviä toiveita rahankeräyslain muuttamiseksi, mikä edellyttäisi nykyisestä lupaan perustuvasta järjestelmästä luopumista.

Lapsiperheille ja RuokaNysselle?

Mitä muutos merkitsisi Tampereen seurakunnille, diakoniajohtaja Matti Helin?

– Muutos olisi erityisesti seurakuntien auttamistoiminnan kannalta hyvä uudistus. Seurakuntayhtymän talous on alijäämäinen, mikä tarkoittaa, että myös diakoniatyössä joudumme etsimään säästöjä. Rahankeräyskampanjoilla voisimme korvata osin menetettyjä tuloja. 

Onko seurakunnilla tarvetta järjestää rahankeräyksiä?

– Seurakuntien toiminnan päärahoitus tulee edelleenkin kirkollisverosta, joka tuotto kuitenkin pienenee. Tulevaisuudessa rahoitusta on haettava useimmista eri lähteistä. Tällöin erilaiset hankerahoitukset, lahjoitukset ja rahankeräykset nousevat nykyistä paljon tärkeimmiksi tulonlähteiksi.

Millaisiin tarkoituksiin niitä voisi järjestää?

– Uskon, että tamperelaiset haluaisivat tukea esimerkiksi pienituloisia lapsiperheitä ja elintarvikeavun RuokaNyssekin saisi varmasti kannatusta.  Kirkon auttamistoiminnassa jokainen rahankeräyksen kautta saatu euro voitaisiin käyttää keräyskohteen hyväksi ilman hallintokuluja, jotka taas tulisivat katetuiksi verotuloista.

Asta Kettunen

Kansalaisaloite rahankeräyslain uudistamiseksi

 

18.12.2013 12.00Kukat muistuttavat Jumalan luomistyöstä
18.12.2013 12.00Tutut sävelet vievät muistoihin
18.12.2013Ryhdy kummiksi!
18.12.2013Koulutus antaa kielen ja tulevaisuuden
18.12.2013Lempijoululaulut ovat haikeita metallimusiikin joulukiertueella
05.12.2013Tamperelainen seurakuntalehti Silta alkaa ilmestyä helmikuussa
05.12.2013Viinikan Siniset jakaa vastuuta nuorille jäsenilleen
05.12.2013Tiernapojat porskuttavat saattohoidon hyväksi
04.12.2013Vertaistukea vaunuista rattaisiin asti
04.12.2013Tampereen seurakuntien historia kansien väliin
20.11.2013Seurakuntien talousongelmat vievät yhteiskäyttötiloihin
20.11.2013Asunnottomuus sirpaloituu osiin
20.11.2013Yksinäisyyden tauti raastaa
20.11.2013Joulupuu-keräys muistaa vähävaraisia tamperelaislapsia
20.11.2013Kuoroharrastus on hauskaa ja Tuomiokirkossa upea laulaa
07.11.2013Muistijumppaa
06.11.2013 14.00Yksinelävät kamppailevat sosiaalisesta hyväksynnästä
06.11.2013 14.00Näytelmän voimakas lataus yllätti jopa sen tekijät
06.11.2013 14.00Musta Lammas saattaa jäädä pois leipomon tilakaavailuista
06.11.2013 12.00Kirkon kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta
06.11.2013Vanhusten hätä kosketti
05.11.2013Jarkko Martikainen suojelee rockia kuun kajossa
05.11.2013Joukko luottamushenkilöitä kanteli tuomiokapitulista, ei tutkimuksia
23.10.2013Saattohoitokoti onkin elämän talo
23.10.2013Elämäntehtävänä sijaisvanhemmuus
23.10.2013Sijaisperheistä pulaa myös Tampereen seudulla
23.10.2013Sotakohtaus synnytti sinfonian
23.10.2013Valoa ja varjoja -konserttisarja vie matkalle menneeseen
23.10.2013Sanottua: Mikä on oikein?
09.10.2013Yksinäisyys musertaa nuorta
09.10.2013Turvatalossa ei tentata
09.10.2013Nuorten turvatalo auttaa pienissä ja isoissa murheissa
09.10.2013Kaupungilla nuoret viihtyvät uusissa kotoisissa tiloissa
09.10.2013Kaikki otetaan mukaan porukkaan
09.10.2013Mitä rasismi-sana tarkoittaa?
30.09.2013Sanottua: Vihaa ruokkii koettu epäoikeudenmukaisuus
26.09.2013Kirkkosanomien äänilehti kuuluu myös verkossa
25.09.2013Voimasanoja terveydeksi
12.09.2013Tampereen katolilaiset ja muslimit
11.09.2013Uskonnon opetus koulussa on koko yhteiskunnan etu
11.09.2013Ruoka-avun tarve on lisääntynyt Tampereella
11.09.2013Papit tarjoavat tukeaan Tampereen oppilaitoksissa
28.08.2013 12.00Mieliä askarruttava käärinliina pian näytteillä Hervannassa
28.08.2013 12.00Hautausmaat voivat olla monipuolisia lintukeitaita
28.08.2013Teiskossa otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen lähiehtoollisviini
15.08.2013Tampereen ensimmäiset ja tuoreimmat riparilaiset
14.08.2013Kivilevyjä ja kepposia oli riparilla ennen
14.08.2013Rippikoulu Manchesterissa oli vuoden kohokohta
14.08.2013Tampereen nuorisotyön historia tarjoaa ajankuvia
14.08.2013Ajassa ja hengessä on nyt Oivalluksia uskosta
19.06.2013Kohti kolmea ristiä
05.06.2013Mutteri muuttuu vähitellen kahvipaikaksi vapaaehtoisvoimin
05.06.2013Palomiehiä laulattaa ja soitattaa
24.05.2013"Muusikot ovat vain renkejä suuren taiteen edessä"
22.05.2013Syrjitty asema ajaa kerjäämään, hanttihommiin ja kaupusteluun
22.05.2013Johdatus toi oman kodin Gospel Ridersien toiminnalle
22.05.2013Elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat järjen ulkopuolella
22.05.2013Renessanssin runous kohtaa konsertissa nykypäivän
08.05.2013Vatialan krematorio pihaa vaille valmiina
08.05.2013Soitonopetuksen tulevaisuudesta päätetään ensi syksynä
08.05.2013Hamuaako kirkko lisää tuloja rahankeräyslain muutoksella?
24.04.2013Uskon kilvoituksen kysymykset ovat pysyneet samoina
24.04.2013Kirkosta puuttuu leikkimieli
24.04.2013Jumalan valtakunta on tässä ja nyt
10.04.2013Peurat opettavat ja oppivat perheasioita Tansaniassa
10.04.2013Seurakuntien leirikeskuksilla vuorossa yleissuunnitelman teko
10.04.2013Mitä mielivirsiä koululaisilla on?
10.04.2013Joutuvatko Taiwanissa hyväksikäyttäneet vielä vastuuseen?
21.03.2013Lapsille tarjolla netissä oma pääsiäisvaellus
20.03.2013Draamaa, kärsimysvirsiä ja vaelluksia
20.03.2013Pääsiäisestä saa yhä hämmentyä
20.03.2013Meillä on varaa auttaa kärsiviä lähellä ja kaukana
20.03.2013Avoin keskustelu kehitystyöstä myös järjestöjen tavoitteena
20.03.2013Sairaalapastorin kuulemia ajatuksia kärsimyksestä
06.03.2013Kirkko haluaa tehdä osansa nuorten työpaikkojen puolesta
06.03.2013Viisasten kiveä etsimässä - tarttis saada nuorillekin töitä
06.03.2013Seurakuntien jäsenet pääsevät leireille edullisemmin
21.02.2013Pappi kummastuttaa rockia kuuntelevaa seurakuntaa
20.02.2013Päivätoimintakeskuksen ovelta ei käännytetä kännissäkään
20.02.2013Ihmisen omat voimavarat saatava käyttöön kuntoutuksessa
20.02.2013Tärkeintä on asenne!
20.02.2013Rikkinäinen kaipaa hyväksyntää, narkomaani myy mummonsakin
06.02.2013Nuoret hakevat innokkaasti kesätöihin seurakunnille
06.02.2013Tule mukaan haastamaan Turku!
24.01.2013Kynttilänpäivän messussa harvinainen Bach-kantaatti
23.01.2013Messukylän omin olemus löytyy kirkon kupeesta
23.01.2013Hämeenpuisto - kaupungin keuhkot
23.01.2013Seurakuntamallista valitetaan vielä
23.01.2013Autopaja on nyt osa sosiaalista yritystä
23.01.2013Kiehtova urkukokonaisuus saa puhtia palkeisiinsa
23.01.2013HaNu-leiri löysi yhteistä vanhojen ja nuorten välillä
07.12.2012Amadeus Lundbergin konsertti Vanhassa kirkossa alkaa kello 18
05.12.2012Leinolan iloiset tontut taltuttavat pahimmankin yrmymielen
05.12.2012Enkelimäisen ihana joulukiertue saa laulajansa syttymään
05.12.2012Lisää joulutapahtumia
05.12.2012Joulu ei ole kaikille hyvä, lämmin ja hellä
05.12.2012Tuki voi auttaa pääsemään varjojen maailmasta valoon
22.11.2012Kysymyksiä ja vastauksia seurakuntien rakenneuudistuksesta
21.11.2012 16.00Elämän makuinen messu kutsuu puhutellut ja kolhitut
21.11.2012 16.00Kristinusko leviää vauhdilla kolmannen maailman maissa

Näytä lisää »