Kolumnit

Uusimmat kommentit

Papin parfyymiKorhonen Pentti  15.2.2014 21:15
Papin parfyymiTampereen Kirkkosanomien toimitus  26.11.2013 10:57
Papin parfyymibirgitta rantala  4.11.2013 17:42
Kestääkö se niin kauan?Helena Nuutinen  9.9.2013 15:08
Kestääkö se niin kauan?Liisa Haanpää  16.8.2013 22:28

Jutut

Voimasanoja terveydeksi

25.09.2013

Biologi Kirsi Huoponen tietää paljon sairauksista ja niiden syistä. Teologi Huoponen ei näe ristiriitaa luonnontieteellisen tiedon ja Ison kirjan välillä. Usko antaa asioille merkityksiä. Raamatun kirjoittamisen aikaan maailmankuva ja yleinen tietämys sairauksista olivat aivan eri tasolla kuin nyt.

– Silloiseen ajatteluun on valtava ero, mutta mielenkiintoisia huomioita voi teksteistä silti tehdä. Kun Jeesus parantaa, usein hän puhuu ensin synnin anteeksi antamisesta. Ihminen tavallaan vapautetaan stressistä ja psyykkisistä rasitteista. Tähän sisältyy oivallus, että monien tautien osana on psyyke.

Psykosomatiikka on tuttua jo Sananlaskujen kirjoittajalle: ”Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.” (Sananl. 17:22).

– Nykytiede ymmärtää, kuinka yhteen kietoutuneita ruumis ja mieli ovat. Useat infektiot ja immuunijärjestelmän sairaudet voivat laueta psyykkisistä syistä, kyse ei siis ole mistään pikkujutusta!

Turussa pappina työskentelevä Huoponen ehti tehdä pitkän tiedeuran perinnöllisten sairauksien parissa, ennen kuin keski-iässä aloitti teologian opinnot. Ensimmäinen väitöskirja syntyi lääketieteellisen genetiikan alalta, toinen on tekeillä teologiasta Åbo Akademissa.

Kohtaamisen väkevä voima

Raamatun kertomukset eivät ole tositeeveemäisiä tapauksia tai tietokirjamaisia faktoja. Vahvana viestinä välittyvät kohtaamisen merkitys ja vaikutukset. Täsmälleen samasta puhutaan 2000-luvun sairaanhoidossa.

Huoposen mielestä Jeesuksen tapa kohdata ihmisiä oli tavattoman terapeuttinen.

– Hän oli hieno sielunhoitaja. Kuunteleva, vapauttava, toista kunnioittava, ei missään nimessä tuomitseva. Mestarista sopii yhä ottaa mallia.

– Papin työssäkin tapaan paljon ihmisiä, jotka kokevat itsensä sairaiksi. Terveyttä koskevat aiheet ovat hyvin yleisiä sielunhoidossa. En ole lääkäri, mutta mitä enemmän keskusteluja käyn, sitä vakuuttuneempi olen: keskuudessamme on valtavasti yksinäisyydestä, ahdistuksesta ja kohtaamattomuudesta kärsiviä.

Yksinäinen vanhus saattaa mennä lääkäriin, jotta joku katsoisi ja koskisi.

– Maailma, jossa elämme, tekee meistä läpinäkyviä ja ohitettavia. Luulen, että Jeesuksen mallin mukainen, intensiivinen tapa kohdata yksilö, katsomalla, kuuntelemalla, koskettamalla, laukaisisi ahdistusta paljon pois. Voi kun me kaikki, niin papit, lääkärit kuin kaikki lähimmäiset, osaisimme toimia niin. Sielunhoitokeskustelussa Huoponen kertoo osuvansa joskus toisessa sellaiseen kohtaan, joka avaa padot. Henkilö haluaa puhua, ja siihen kuluu aikaa.

– Käynnistyy tsunami, jota on mahdoton enää pysäyttää. Terveydenhuollossa on turvallisempaa rajata vaivat epämääräiseen vatsakipuun, määrätä jatkotutkimuksiin tai puhua ruokavaliosta kuin kysyä, onko sinulla kaikki muuten hyvin ja ovatko ihmissuhteesi kunnossa. Kysymykset pyörivät varmaan monen lääkärin päässä, mutta niille ei ole aikaa.

Kun oma tai läheisen sairaus raastaa mieltä, kirkko haluaa osaltaan tukea, lohduttaa ja rohkaista.

– Papit on koulutettu kuuntelemaan. Meillä on myös rippisalaisuus, jota ei edes oikeus murra. Tätä mahdollisuutta saa rohkeasti hyödyntää, Huoponen kannustaa.

– Kuunteluapua on seurakunnissa tarjolla. Suomessa vain turhaan arastellaan, kun kuvitellaan, että jos pyytää rippiä tai sielunhoitoa, on joko tehnyt jotakin karmeaa tai on päästään vialla. Onneksi asenteet muuttuvat, ja on alettu ymmärtää, että murtunutta mieltä saa sairastaa siinä missä murtunutta kättäkin.

Riivatun tauti?

Käsitykset sairaudesta ovat pitkälle kulttuurisidonnaisia, mutta ylikulttuurisia piirteitäkin on tunnistettavissa.

– Raamatun ajan ihmisten elämään sairaus vaikutti monin tavoin. Näin on yhä, raamatuntutkija, dosentti Outi Lehtipuu vertaa.

Nykylääketieteen valossa monet pienetkin vaivat olivat ennen tappavia, koska esimerkiksi antibiootteja tai muuta hoitoa ei tunnettu. Lehtipuun mielestä pandemiat, kuten isorokkoepidemia 164 jKr eivät voineet olla vaikuttamatta aikalaisten tapaan hahmottaa maailmaa. Sosiaalisia seurauksia olivat eristäminen yhteisöstä ja syyllisyys.

Lehtipuu on kirjoittanut aiheesta Kirkonkellari-verkkolehteen ja alustanut siitä Tampereella järjestetyssä Voimasanoja Raamatusta -luentosarjassa.

Nykyihminen vierastaa puhetta hengistä ja riivaajista sairauksien aiheuttajina. Antiikin aikana sairauksien syitä ei tunnettu, ei tiedetty viruksista ja bakteereista. Ihmisen anatomiakin oli pitkälle mysteeri.

– Koska alkuperää ei tunnettu, sairauksien ajateltiin johtuvan persoonallisista voimista, joko Jumalasta, jumalista tai pahoista hengistä. Toisinaan riivaajien vaivaamat kärsivät henkisistä ongelmista ja käyttäytyvät tavalla, jota nykyaikana kutsuttaisiin lähinnä psykoottiseksi. Riivaajien ei katsottu olevan vastuussa ainoastaan ruumiin ja mielen sairauksista vaan myös monenlaisista vammoista ja invaliditeeteista, kuten puhekyvyttömyydestä ja sokeudesta, määrittelee Lehtipuu. (www.kirkonkellari.fi 5/2013)

Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa mainitaan monenlaisia kliinisiä oireita. Monessa kohtaa puhutaan esimerkiksi spitaalista, mutta termillä ei aina tarkoiteta lepraa. Maallisia hoitomenetelmiä kuvataan niukasti, mutta jo Mooseksen laissa sairauksien ehkäisy oli tärkeää. Haavoja lääkittiin balsamilla ja lievitettiin viinillä ja öljyllä, paiseen päälle pantiin viikunakakku.

Sairauden ja vammaisuuden raja on häilyvä. Uuden testamentin tuntemia sairauksia ovat esimerkiksi kuume, halvaantuminen, kuurous, sokeus, hillitön verenvuoto, vesipöhö ja surkastunut käsi. Kaikkia näitä Jeesus paransi. Käsitteitä vammainen tai mielisairas Raamatun kirjoittajat eivät tunteneet; ne ovat peräisin vasta 1800-luvulta.

Vanhassa testamentissa Herra antaa Israelin kansalle puhtaussääntöjä, jotka ohjeistavat pesemiseen, kehottavat peittämään ulosteet ja kieltävät koskemasta kuolleisiin. – Tämä esti tehokkaasti vaikeiden infektioiden leviämistä. Puhtaussääntöjen taustalla on kovaa mikrobiologista faktaa. Jo siihen aikaan oli suuri ymmärrys, miten taudit leviävät, vaikkei niistä välttämättä tiedetty kuten nyt – ei ollut nimiä eikä oireyhtymiä, biologi-teologi Huoponen tietää. Epähygieenisellä keskiajalla juutalaiset säästyivät kulkutaudeilta muita paremmin, koska he noudattivat tarkkaan puhtaussääntöjä.

Tilaa ihmeille

Paikoitellen Raamatun ristiriitaisuus hämmentää lukijaa. Rivien välistä, joskus riveiltäkin, nousee ajatus, että sairaus johtuu synnistä. Ikään kuin hyvästä elämästä seuraisi palkkio: Jumala siunaa terveydellä ja rankaisee sairaudella.

Toisaalta jo Vanhassa testamentissa ajatus kyseenalaistetaan, selvimmin Jobin kirjassa. Sen sanoma kuuluu, että viatonkin voi joutua kärsimään eikä sille ole mitään selitystä. Job valittaa suoraan Jumalalle, ja Jumala vastaa. Jeesus sanoutuu voimakkaasti irti ajatuksesta, että sairaus olisi synnin seurausta (esimerkiksi Joh. 9: 1–7).

Sairauksista tiedetään enemmän kuin muutama kymmenen vuotta sitten, saati parituhatta vuotta takaperin. Lääketiede on kehittynyt, on yhä parempia lääkkeitä yhä vaikeampiin sairauksiin. Silti kaikkea ei pystytä parantamaan.

Oma tai läheisen vaikea sairastuminen – ja sairastaminen – ovat vaikeita paikkoja. Huoli, pelko ja murehtiminen asettuvat taloksi ja verottavat voimia. Arjesta saattaa tulla tasapainoilua toivon ja epätoivon välillä. Ihmeparantumiset kuuluivat antiikin elämään. Raamatun aikaan eli ja vaikutti useita parantajia, joista Jeesus oli yksi. Outi Lehtipuun mielestä olennainen kysymys kuului, kenen voimalla parantuminen tapahtui. Tämä näkyy myös evankeliumeissa.

– Raamatun kertomuksissa ihmeet sinällään eivät olleet ongelma, toisin kuin monille modernin tieteellisen maailmankuvan omaksuneille nykyihmisille, vaan keskeistä oli se, kuka ihmeet teki. Vaikka Uuden testamentin parantamiskertomukset ovat maailmankuvansa osalta vanhentuneet, niillä on edelleen kyky puhutella. Paha, joka ihmistä riivaa, ei saa viimeistä sanaa, vaan se on kohdannut voittajansa, Lehtipuu selittää.

Huoponen kavahtaa sellaista kristillisyyttä, joka korostaa sairauksista paranemista ikään kuin palkintona tietystä tavasta uskoa.

– Jumalan ihmeet ovat mahdollisia, ja silloin puhutaan todella suurista asioista. Vakavan diagnoosin jälkeen potilas ja läheiset toivovat ihmettä, mutta useimmiten sitä ei tapahdu. Ihme ei tapahdu ihmeen itsensä vuoksi vaan aina niin, että siinä toteutuu jotakin tärkeämpää. Sitä paitsi ihme on jo se, kuinka hyvin ihmiset kestävät vaikeuksia. Paranemista saa aina rukoilla, mutta paranemiskeskeisen julistamisen sijaan kaivataan lohtua kestämään tilanne, tapahtui mitä tapahtui, Huoponen sanoo.

– En halua laittaa Jumalalle sanoja suuhun, koska Jumala on pyhä ja korkeudessa. En sano, mitä Jumala ajattelee, koska Jumala ei ajattele tai toimi ihmisen tavalla. Hänellä on omat tapansa, ja meidän tehtävämme on asettua sairaan rinnalle, kulkea vierellä. Martti Lindqvist on sanonut laittamattomasti: Kristus meni ristille sitä varten, ettei kukaan enää kokisi olevansa yksin äärimmäisessä kärsimyksessään.

Ajallinen ja ikuinen elämä

Lääketieteen kehityksellä on myös kääntöpuolensa. Eräänlainen aikamme vitsaus on medikalisaatio, lääketieteellisten määreitten antaminen erilaisille ominaisuuksille ja tiloille.

– Joku voi olla ylivilkas olematta silti adhd, henkilön aivot vain on sillä lailla rakennettu. Tai jos ujo ihminen punastuu herkästi, täytyisi muka tehdä leikkaus sen poistamiseksi. Kaikki laihat tai pyöreät eivät ole sairaita, Huoponen havainnollistaa.

Eettisissä kysymyksissä kristityiltä on kovisteltu kantaa lähinnä aborttiin ja eutanasiaan. Vähemmälle ovat jääneet medikalisaatio, ihmisarvoisen elämän suojelu, ylidiagnosointi ja ylilääkitys. Huoposen mielestä kirkon pitäisi olla tämäntapaisissa kysymyksissä aktiivisempi ja aina ihmisen puolella.

– Jokainen meistä on ainutlaatuinen. Jokaisella on fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia, jotka poikkeavat toisten vastaavista. Kukaan ei saisi hyödyntää persoonaan kuuluvia piirteitä tekemällä niillä bisnestä. Pohjimmiltaan tarpeemme ovat yksinkertaisia:

– Tarvitsemme toisia ihmisiä emmekä kestä kovin hyvin kipua. Ehkä enemmän kuin kuolemaa sinänsä, useimmat pelkäävät psyykkistä ja fyysistä kipua. Siksi lääketieteessä pitäisi nostaa kaikenlainen kivunlievitys suureen arvoon, ja sen takaamisen puolesta myös kirkon olisi syytä puhua.

Kuolemakin on tavallaan medikalisoitu, siivottu pois näkyvistä. Useimmat ylittävät ajan rajan laitoksessa. Entisaikaan lapsetkin näkivät, kun suvun vainajaa pestiin saunassa.

Kristillisyys kulttuurisessa mielessä on ohentunut. Ennen se toi yhteistä lohtua ihmisille, jotka tunsivat itsensä pieniksi sairauksien, luonnonvoimien ja sotien myllerryksessä.

– Kollektiivinen näkymä taivaasta on murentunut. Jos 2000-vuotinen traditio ja kristillinen usko tulevaan elämään poljetaan jalkoihin, sen kaameana hintana kuolema todella näyttäytyy pelottavana ja käsittämättömänä. Se uhkaa kaikkea, mitä ihminen pitää tärkeimpänä eli maallista hyvää ja tässä elämässä olevaa.

Kristityllä on tulevaisuuden toivo, se on uskon luovuttamatonta ydintä. Sairaus tai vanheneminen sairauksineen ovat osa ajallisen elämän päättymistä, kuoleman jälkeen elämä jatkuu ikuisesti Jumalan yhteydessä, todellisuudessa, jota on maailman ajassa mahdoton käsittää.

Huoposen mielestä pohjoisen vakaiden valtioiden asukkaat elävät vähän harhassa.

– Jos ajattelee vaikka Syyriasta päivittäin kantautuvia kuolinlukuja, ymmärrämmekö edes, mitä maassa tapahtuu. Tajuammeko, miten hauras ihminen on.

Tiedekin on lahjaa

Huoposen ajatteluun sairauksista vaikuttaa oma luonnontieteilijän tausta.

– Silti jätän tilaa Jumalalle. Hänhän voi toimia myös luonnonlakeja vastaan. Silloin kun Jumala toimii näin, emme välttämättä tiedä siitä. Jumalan tekemiset eivät aina näyttäydy kovaäänisenä taivaallisten trumpettien soitantana. Sekin voi olla valtava ihme, ettei ihminen sairastu.

Huoponen uskoo Jumalalla olevan näppinsä pelissä myös lääketieteen kehityksessä ja siinä, että meillä on koulutettuja, taitavia lääkäreitä. Tampereen piispa Matti Repo viittasi samaan siunatessaan kesäkuussa Taysin kappelia käyttöön.

– Jumalan lahjoihin laskettakoon myös ihmisen järki, tiede ja tutkimus. Niiden avulla voimme yhä paremmin tavoitella ihmisen parasta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Elämä on kokonaisuus, jossa sekä tiede että usko palvelevat samaa ihmistä ja tähtäävät hänen parhaaseensa, Repo muistutti.

– Lääketiede auttaa hoitamaan ja parantamaan, usko auttaa näkemään merkityksiä ja löytämään elämän mielekkyyden. Usko tulee erityisen lähelle siellä, missä perusturvallisuus yllättäen horjuu, vaikkapa sairauden tai läheisen kuoleman takia. Elämään aukeaa yllättäen uusia ikkunoita, joista näkyy ennalta tuntematon maisema, piispa Repo kuvaili.

Pirjo Silveri

Sanaa sairaudesta:

Joh. 9:1–7

Matt. 4:23–25

Matt. 8:14–17

Matt. 12: 22–24

Jes. 38:9–20

Jes. 53:3

Laul. 1:5–8

Mark. 1:32–34

2. Moos. 34:7

Job 19:25–27

Ps. 41:1–14

18.12.2013 12:00Kukat muistuttavat Jumalan luomistyöstä
18.12.2013 12:00Tutut sävelet vievät muistoihin
18.12.2013Ryhdy kummiksi!
18.12.2013Koulutus antaa kielen ja tulevaisuuden
18.12.2013Lempijoululaulut ovat haikeita metallimusiikin joulukiertueella
05.12.2013Tamperelainen seurakuntalehti Silta alkaa ilmestyä helmikuussa
05.12.2013Viinikan Siniset jakaa vastuuta nuorille jäsenilleen
05.12.2013Tiernapojat porskuttavat saattohoidon hyväksi
04.12.2013Vertaistukea vaunuista rattaisiin asti
04.12.2013Tampereen seurakuntien historia kansien väliin
20.11.2013Seurakuntien talousongelmat vievät yhteiskäyttötiloihin
20.11.2013Asunnottomuus sirpaloituu osiin
20.11.2013Yksinäisyyden tauti raastaa
20.11.2013Joulupuu-keräys muistaa vähävaraisia tamperelaislapsia
20.11.2013Kuoroharrastus on hauskaa ja Tuomiokirkossa upea laulaa
07.11.2013Muistijumppaa
06.11.2013 14:00Yksinelävät kamppailevat sosiaalisesta hyväksynnästä
06.11.2013 14:00Näytelmän voimakas lataus yllätti jopa sen tekijät
06.11.2013 14:00Musta Lammas saattaa jäädä pois leipomon tilakaavailuista
06.11.2013 12:00Kirkon kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta
06.11.2013Vanhusten hätä kosketti
05.11.2013Jarkko Martikainen suojelee rockia kuun kajossa
05.11.2013Joukko luottamushenkilöitä kanteli tuomiokapitulista, ei tutkimuksia
23.10.2013Saattohoitokoti onkin elämän talo
23.10.2013Elämäntehtävänä sijaisvanhemmuus
23.10.2013Sijaisperheistä pulaa myös Tampereen seudulla
23.10.2013Sotakohtaus synnytti sinfonian
23.10.2013Valoa ja varjoja -konserttisarja vie matkalle menneeseen
23.10.2013Sanottua: Mikä on oikein?
09.10.2013Yksinäisyys musertaa nuorta
09.10.2013Turvatalossa ei tentata
09.10.2013Nuorten turvatalo auttaa pienissä ja isoissa murheissa
09.10.2013Kaupungilla nuoret viihtyvät uusissa kotoisissa tiloissa
09.10.2013Kaikki otetaan mukaan porukkaan
09.10.2013Mitä rasismi-sana tarkoittaa?
30.09.2013Sanottua: Vihaa ruokkii koettu epäoikeudenmukaisuus
26.09.2013Kirkkosanomien äänilehti kuuluu myös verkossa
25.09.2013Voimasanoja terveydeksi
12.09.2013Tampereen katolilaiset ja muslimit
11.09.2013Uskonnon opetus koulussa on koko yhteiskunnan etu
11.09.2013Ruoka-avun tarve on lisääntynyt Tampereella
11.09.2013Papit tarjoavat tukeaan Tampereen oppilaitoksissa
28.08.2013 12:00Mieliä askarruttava käärinliina pian näytteillä Hervannassa
28.08.2013 12:00Hautausmaat voivat olla monipuolisia lintukeitaita
28.08.2013Teiskossa otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen lähiehtoollisviini
15.08.2013Tampereen ensimmäiset ja tuoreimmat riparilaiset
14.08.2013Kivilevyjä ja kepposia oli riparilla ennen
14.08.2013Rippikoulu Manchesterissa oli vuoden kohokohta
14.08.2013Tampereen nuorisotyön historia tarjoaa ajankuvia
14.08.2013Ajassa ja hengessä on nyt Oivalluksia uskosta
19.06.2013Kohti kolmea ristiä
05.06.2013Mutteri muuttuu vähitellen kahvipaikaksi vapaaehtoisvoimin
05.06.2013Palomiehiä laulattaa ja soitattaa
24.05.2013"Muusikot ovat vain renkejä suuren taiteen edessä"
22.05.2013Syrjitty asema ajaa kerjäämään, hanttihommiin ja kaupusteluun
22.05.2013Johdatus toi oman kodin Gospel Ridersien toiminnalle
22.05.2013Elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat järjen ulkopuolella
22.05.2013Renessanssin runous kohtaa konsertissa nykypäivän
08.05.2013Vatialan krematorio pihaa vaille valmiina
08.05.2013Soitonopetuksen tulevaisuudesta päätetään ensi syksynä
08.05.2013Hamuaako kirkko lisää tuloja rahankeräyslain muutoksella?
24.04.2013Uskon kilvoituksen kysymykset ovat pysyneet samoina
24.04.2013Kirkosta puuttuu leikkimieli
24.04.2013Jumalan valtakunta on tässä ja nyt
10.04.2013Peurat opettavat ja oppivat perheasioita Tansaniassa
10.04.2013Seurakuntien leirikeskuksilla vuorossa yleissuunnitelman teko
10.04.2013Mitä mielivirsiä koululaisilla on?
10.04.2013Joutuvatko Taiwanissa hyväksikäyttäneet vielä vastuuseen?
21.03.2013Lapsille tarjolla netissä oma pääsiäisvaellus
20.03.2013Draamaa, kärsimysvirsiä ja vaelluksia
20.03.2013Pääsiäisestä saa yhä hämmentyä
20.03.2013Meillä on varaa auttaa kärsiviä lähellä ja kaukana
20.03.2013Avoin keskustelu kehitystyöstä myös järjestöjen tavoitteena
20.03.2013Sairaalapastorin kuulemia ajatuksia kärsimyksestä
06.03.2013Kirkko haluaa tehdä osansa nuorten työpaikkojen puolesta
06.03.2013Viisasten kiveä etsimässä - tarttis saada nuorillekin töitä
06.03.2013Seurakuntien jäsenet pääsevät leireille edullisemmin
21.02.2013Pappi kummastuttaa rockia kuuntelevaa seurakuntaa
20.02.2013Päivätoimintakeskuksen ovelta ei käännytetä kännissäkään
20.02.2013Ihmisen omat voimavarat saatava käyttöön kuntoutuksessa
20.02.2013Tärkeintä on asenne!
20.02.2013Rikkinäinen kaipaa hyväksyntää, narkomaani myy mummonsakin
06.02.2013Nuoret hakevat innokkaasti kesätöihin seurakunnille
06.02.2013Tule mukaan haastamaan Turku!
24.01.2013Kynttilänpäivän messussa harvinainen Bach-kantaatti
23.01.2013Messukylän omin olemus löytyy kirkon kupeesta
23.01.2013Hämeenpuisto - kaupungin keuhkot
23.01.2013Seurakuntamallista valitetaan vielä
23.01.2013Autopaja on nyt osa sosiaalista yritystä
23.01.2013Kiehtova urkukokonaisuus saa puhtia palkeisiinsa
23.01.2013HaNu-leiri löysi yhteistä vanhojen ja nuorten välillä
07.12.2012Amadeus Lundbergin konsertti Vanhassa kirkossa alkaa kello 18
05.12.2012Leinolan iloiset tontut taltuttavat pahimmankin yrmymielen
05.12.2012Enkelimäisen ihana joulukiertue saa laulajansa syttymään
05.12.2012Lisää joulutapahtumia
05.12.2012Joulu ei ole kaikille hyvä, lämmin ja hellä
05.12.2012Tuki voi auttaa pääsemään varjojen maailmasta valoon
22.11.2012Kysymyksiä ja vastauksia seurakuntien rakenneuudistuksesta
21.11.2012 16:00Elämän makuinen messu kutsuu puhutellut ja kolhitut
21.11.2012 16:00Kristinusko leviää vauhdilla kolmannen maailman maissa

Näytä lisää »