Kolumnit

Uusimmat kommentit

Papin parfyymiKorhonen Pentti  15.2.2014 21:15
Papin parfyymiTampereen Kirkkosanomien toimitus  26.11.2013 10:57
Papin parfyymibirgitta rantala  4.11.2013 17:42
Kestääkö se niin kauan?Helena Nuutinen  9.9.2013 15:08
Kestääkö se niin kauan?Liisa Haanpää  16.8.2013 22:28

Jutut

Vatialan krematorio pihaa vaille valmiina

08.05.2013

Vatialan uusi krematorio on pihatöitä ja pieniä yksityiskohtia vaille valmis. Helatorstaina 9. toukokuuta kaikki kiinnostuneet pääsevät tutustumaan uudenlaiseen tekniikkaan.

krematorio_ulkoa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatialan krematorio on tyylikäs ulkoa, mutta ei prameile sisäseinillään. Kuva: Asta Kettunen  

Laitteisto on Suomen uudenaikaisin. Laitteiden valmistaja on ruotsalainen yritys Crematec, jota Suomessa edustaa Tekmur.

– Tämä on kolmas vastaava laitteisto, mutta ensimmäinen Suomessa. Ensimmäinen nousi Norjaan, kertoo avainasiakasjohtaja Markus Forsström Tekmurilta. Krematorion suodatinlaitteet keräävät hiukkaset, raskasmetallit ja dioksiinin.

– Laitos on kooltaan sitä luokkaa, ettei sitä olisi voinut pystyttää ilman suodattimia, Forsström huomauttaa. Uusi tekniikka kiinnostaa myös muita.

– Hyvä näitä asioita on yhdessä miettiä, sanoo seurakuntien hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen. Krematorio on erillisessä rakennuksessa. Siksi sitä voidaan käyttää keskeytyksettä viitenä päivänä viikossa toisin kuin kappeleiden yhteydessä olevia laitteita.

Vaatimukset kiristyvät

Ympäristöluvat vaativat krematorioilta jatkossa entistä enemmän. Elohopea- ja hiukkaspäästöt on suodatettava uusien määräysten mukaisesti viimeistään vuonna 2015. Monet laitokset ovatkin parhaillaan tekemässä uudistuksia.

– Tiukennukset koskevat niitä laitoksia, joissa tapahtuu yli 500 polttoa vuodessa, eli suurinta osaa Suomen krematorioista, kertoo Suomen hautaustoiminnan keskusliiton (SHK) pääsihteeri Matti Karjalainen.

Kalevankankaan tuhkausuuni on tehty vuonna 1967 ja Lamminpään vastaava 1990-luvun alussa. Niille on ollut pakko hankkia uudet ympäristöluvat. Kalevankankaalla tuhkauksia joudutaan vähentämään, jotta hiilimonoksidi, hiukkas- ja elohopeapäästöt saadaan vaaditulle tasolle vuoteen 2015 mennessä.

Vatialan päästöarvot perustuvat Itämeren suojelemiseksi laadittuihin Helcom-suosituksiin. Euroopan krematorioverkoston toiveena ovat olleet maanosan laajuiset standardit vuoteen 2020 mennessä. Useat maat ovat jo ottaneet ne käyttöön.

Euroopan laajuinen krematoriojulistus korostaa suodatuksen ohella päästöjen ennaltaehkäisyä esimerkiksi arkkumateriaalien ja sisällön materiaalien avulla, jäämien jälkikäsittelyä sekä energian hyötykäyttöä.

– Arkkujen ja uurnien materiaaleista on esitetty tehtäväksi suosituksia, mutta virallisesti niitä ei ole vielä hyväksytty, kertoo Lehtonen. Karjalainen uskoo ympäristökysymysten nousevan alalla esiin entistä enemmän. Hän ennustaakin, että edessä on isoja investointeja. – Aikataulu tietysti riippuu siitäkin, miten pitkiä siirtymäaikoja säädöksiin tulee.

Huomiota laatuun

Suomessa otettiin vuonna 2009 viimeisenä Pohjoismaana käyttöön arkkujen ja tuhkauurnien ekologiset laatusuositukset. Ne laati SHK:n asettama työryhmä, jossa oli edustajat seurakuntien hautausmaahallinnosta, krematorio- ja hautausyrittäjiltä, ympäristöhallinnosta sekä arkkujen ja uurnien valmistajilta.

 

krematorio_tyontekijat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Pynnönen ja Satu Raiskio valmistelevat arkkua ennen sen liukua uuniin. Kuvaaja: Annina Mannila

Tarkoitus on vähentää arkku- ja uurnahautauksista syntyvää ilman ja maaperän päästökuormitusta sekä torjua räjähdys- ja syttymisriskejä. Suomessa kriteerit ovat suosituksia, joiden käyttöönotosta seurakunnat päättävät itsenäisesti. Suosituksissa määritellään muun muassa myrkyttömät ja paloturvalliset raaka-aineet, liimat ja käsittelyaineet, tuotteiden riittävä kuljetuskestävyys, maatuvuus ja mitat.

Muutama yritys on saanut suositusten pohjalta laatusertifikaatin. – Sertifiointi lisääntyy koko ajan, ja tulossa on enemmän laatusuosituksia arkuille ja uurnille, Karjalainen kertoo.

Uuneja on viime vuosina peruskorjattu useita. Esimerkiksi Kuopiossa on uusittu uuni, jossa poltettavaksi ei enää hyväksytä muita kuin suositukset läpäisseitä tuotteita. Ruotsissa arkkumateriaalien määräykset ovat Suomea tiukemmat. Sydämentahdistimet ovat räjähdysvaaran takia iso työturvallisuusriski. Jotkut keskussairaalat poistavat ne poisnukkuneilta automaattisesti, toiset eivät. Karjalainen kertoo läheltä piti -tilanteita sattuneen.

Lisää kapasiteettia

Uusi krematorio tulee tarpeeseen, sillä koko Pirkanmaan tuhkauskapasiteetti on ollut huono.

Aiemmin Tampereelta on kuljetettu osa vainajista Hämeenlinnaan tai Poriin tuhkattavaksi, nyt suunta vaihtuu. Vatialan krematorion kapasiteetti on 1700–1800 vainajaa vuodessa. Sen myötä Tampereella voitaisiin tuhkata enimmillään noin 2500 vainajaa vuodessa.

Tuhkaus voidaan tehdä missä vain Tampereen krematorioista hautauspaikasta riippumatta. Siten esimerkiksi Kalevankankaalle haudattava vainaja voi olla tuhkattu Vatialassa. Mikäli tuhkaukset lisääntyvät, Vatialassa on valmius sijoittaa viereen toinenkin uuni. Sille on jo seinässä luukku valmiina.

Pelkistetyt sisätilat

Rakennuksen ulkonäössä on haettu uudenaikaisuutta. Ulkokuoressa on käytetty muun muassa vapaasti ruostuvaa terästä. Sen sijaan sisäpuolella seinät ja lattia ovat saaneet pelkistetyn, betonisen ilmeen.

– Nämä ovat toimintaa varten suunnitellut tilat, Lehtonen huomauttaa.

Krematorion on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, ja pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Mikko Suominen. Rakentamisesta vastaa kangasalalainen rakennusyhtiö J. Malm.

Rakentamisaikataulu on ollut tiukka, mutta aikataulussa on pysytty. Prosessissa kertyvä lämpö kierrätetään sekä krematoriorakennukseen että viereiseen huoltorakennukseen. Itse uuni toimii maakaasulla.

Suodatinlaitteet vaativat rakennukselta korkeutta. Forsström huomauttaa suodatinlaitteiston maksavan saman verran kuin itse uuni. Työntekijän kannalta uudessa rakennuksessa hyvää myös työergonomia, sillä uuni on yhdessä tasossa. Arkku liukuu uuniin kiskojen avulla, työntämättä. Tilaan tulvii valoa ikkunoista.

Useimmiten seurakunnat huolehtivat tuhkat hautausmaille, ja kuljetuksesta vastaavat hautaustoimistot.  Hautaustoimistot huolehtivat myös naapurikuntien vainajien tuhkista. Toisinaan omaiset kuitenkin kuljettavat tuhkan muualle haudattavaksi, ja heitä varten rakennuksessa on erillinen uurnanluovutushuone.

Rakennuksessa on myös esimerkiksi odotustilaa, laitteistohuone ja henkilöstötiloja. Uusi krematorio maksaa noin kolme miljoonaa euroa, josta laitteiston osuus on 800 000 euroa. Uunin osuus on siitä puolet. Rakentaminen on toteutettu lainavaroin. Naapurikunnat osallistuvat tuhkausmaksuilla perustamiskustannuksiin, joten investointi maksaa itsensä vähitellen takaisin.

Automatiikka hoitaa

Prosessin etenemistä seurataan sekä tietokoneelta että uunin kyljessä sijaitsevalta näyttötaululta. Vaikka laitteissa on myös käsisäätömahdollisuuksia, ne on automatisoitu pitkälle.

Automatiikka ei esimerkiksi päästä vainajaa uuniin, ennen kuin lämpötila on oikea, noin 700-800 celsiusastetta. Automatiikka ottaa mittauksia suodatinlaitteista sekä tekee tilastoja esimerkiksi polttoaineen ja sähkön kulutuksesta sekä savukaasujen koostumuksesta kerran vuorokaudessa.

Talossa tehtiin kymmenen koepolttoa, joissa laitteita hienosäädettiin. Koepoltto sujui uuninvalmistaja Crematecin edustajan Lars Wiersman mukaan hyvin.

– Toimintaa pystytään säätämään myös etäkäyttöyhteydellä, Forsström ja Wiersman kehuvat.

Kaasut lauhdutetaan ja jäähdytetään, sitten elohopea suodatetaan. Metallit jäävät uunin pohjalle, josta ne kaavitaan aluksi tuhkan mukaan.

Kulttuuri muuttuu

Hautauskulttuuri on Lehtosen mukaan muuttumassa. Hautajaisjärjestelyissä on vaihtoehtoja. Arkkuhautaus on vähenemässä, kun taas muistolehtoihin sijoittaminen lisääntyy. Messukylässä on vaihtoehtona myös sirottelupaikka.

Tuhka luovutetaan sijoitettavaksi pysyvästi yhteen paikkaan. Se voidaan esimerkiksi sijoittaa sukuhautaan tai sirotella luonnon helmaan maanomistajan luvalla. Osa ihmisistä ilmaisee eläessään toiveensa tulla haudatuksi tiettyyn paikkaan.

– Hautaamisesta voi puhua, se ei enää ole sellainen tabu kuin ennen, Lehtonen lisää.

Asta Kettunen

Avointen ovien päivä helatorstaina 9. toukokuuta kello 13–15 Vatialan krematoriossa Kangasalla, osoitteessa Kappelinkierto 3. Tuomiorovasti Olli Hallikainen vihkii rakennuksen käyttöön kello 13.

18.12.2013 12:00Kukat muistuttavat Jumalan luomistyöstä
18.12.2013 12:00Tutut sävelet vievät muistoihin
18.12.2013Ryhdy kummiksi!
18.12.2013Koulutus antaa kielen ja tulevaisuuden
18.12.2013Lempijoululaulut ovat haikeita metallimusiikin joulukiertueella
05.12.2013Tamperelainen seurakuntalehti Silta alkaa ilmestyä helmikuussa
05.12.2013Viinikan Siniset jakaa vastuuta nuorille jäsenilleen
05.12.2013Tiernapojat porskuttavat saattohoidon hyväksi
04.12.2013Vertaistukea vaunuista rattaisiin asti
04.12.2013Tampereen seurakuntien historia kansien väliin
20.11.2013Seurakuntien talousongelmat vievät yhteiskäyttötiloihin
20.11.2013Asunnottomuus sirpaloituu osiin
20.11.2013Yksinäisyyden tauti raastaa
20.11.2013Joulupuu-keräys muistaa vähävaraisia tamperelaislapsia
20.11.2013Kuoroharrastus on hauskaa ja Tuomiokirkossa upea laulaa
07.11.2013Muistijumppaa
06.11.2013 14:00Yksinelävät kamppailevat sosiaalisesta hyväksynnästä
06.11.2013 14:00Näytelmän voimakas lataus yllätti jopa sen tekijät
06.11.2013 14:00Musta Lammas saattaa jäädä pois leipomon tilakaavailuista
06.11.2013 12:00Kirkon kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta
06.11.2013Vanhusten hätä kosketti
05.11.2013Jarkko Martikainen suojelee rockia kuun kajossa
05.11.2013Joukko luottamushenkilöitä kanteli tuomiokapitulista, ei tutkimuksia
23.10.2013Saattohoitokoti onkin elämän talo
23.10.2013Elämäntehtävänä sijaisvanhemmuus
23.10.2013Sijaisperheistä pulaa myös Tampereen seudulla
23.10.2013Sotakohtaus synnytti sinfonian
23.10.2013Valoa ja varjoja -konserttisarja vie matkalle menneeseen
23.10.2013Sanottua: Mikä on oikein?
09.10.2013Yksinäisyys musertaa nuorta
09.10.2013Turvatalossa ei tentata
09.10.2013Nuorten turvatalo auttaa pienissä ja isoissa murheissa
09.10.2013Kaupungilla nuoret viihtyvät uusissa kotoisissa tiloissa
09.10.2013Kaikki otetaan mukaan porukkaan
09.10.2013Mitä rasismi-sana tarkoittaa?
30.09.2013Sanottua: Vihaa ruokkii koettu epäoikeudenmukaisuus
26.09.2013Kirkkosanomien äänilehti kuuluu myös verkossa
25.09.2013Voimasanoja terveydeksi
12.09.2013Tampereen katolilaiset ja muslimit
11.09.2013Uskonnon opetus koulussa on koko yhteiskunnan etu
11.09.2013Ruoka-avun tarve on lisääntynyt Tampereella
11.09.2013Papit tarjoavat tukeaan Tampereen oppilaitoksissa
28.08.2013 12:00Mieliä askarruttava käärinliina pian näytteillä Hervannassa
28.08.2013 12:00Hautausmaat voivat olla monipuolisia lintukeitaita
28.08.2013Teiskossa otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen lähiehtoollisviini
15.08.2013Tampereen ensimmäiset ja tuoreimmat riparilaiset
14.08.2013Kivilevyjä ja kepposia oli riparilla ennen
14.08.2013Rippikoulu Manchesterissa oli vuoden kohokohta
14.08.2013Tampereen nuorisotyön historia tarjoaa ajankuvia
14.08.2013Ajassa ja hengessä on nyt Oivalluksia uskosta
19.06.2013Kohti kolmea ristiä
05.06.2013Mutteri muuttuu vähitellen kahvipaikaksi vapaaehtoisvoimin
05.06.2013Palomiehiä laulattaa ja soitattaa
24.05.2013"Muusikot ovat vain renkejä suuren taiteen edessä"
22.05.2013Syrjitty asema ajaa kerjäämään, hanttihommiin ja kaupusteluun
22.05.2013Johdatus toi oman kodin Gospel Ridersien toiminnalle
22.05.2013Elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat järjen ulkopuolella
22.05.2013Renessanssin runous kohtaa konsertissa nykypäivän
08.05.2013Vatialan krematorio pihaa vaille valmiina
08.05.2013Soitonopetuksen tulevaisuudesta päätetään ensi syksynä
08.05.2013Hamuaako kirkko lisää tuloja rahankeräyslain muutoksella?
24.04.2013Uskon kilvoituksen kysymykset ovat pysyneet samoina
24.04.2013Kirkosta puuttuu leikkimieli
24.04.2013Jumalan valtakunta on tässä ja nyt
10.04.2013Peurat opettavat ja oppivat perheasioita Tansaniassa
10.04.2013Seurakuntien leirikeskuksilla vuorossa yleissuunnitelman teko
10.04.2013Mitä mielivirsiä koululaisilla on?
10.04.2013Joutuvatko Taiwanissa hyväksikäyttäneet vielä vastuuseen?
21.03.2013Lapsille tarjolla netissä oma pääsiäisvaellus
20.03.2013Draamaa, kärsimysvirsiä ja vaelluksia
20.03.2013Pääsiäisestä saa yhä hämmentyä
20.03.2013Meillä on varaa auttaa kärsiviä lähellä ja kaukana
20.03.2013Avoin keskustelu kehitystyöstä myös järjestöjen tavoitteena
20.03.2013Sairaalapastorin kuulemia ajatuksia kärsimyksestä
06.03.2013Kirkko haluaa tehdä osansa nuorten työpaikkojen puolesta
06.03.2013Viisasten kiveä etsimässä - tarttis saada nuorillekin töitä
06.03.2013Seurakuntien jäsenet pääsevät leireille edullisemmin
21.02.2013Pappi kummastuttaa rockia kuuntelevaa seurakuntaa
20.02.2013Päivätoimintakeskuksen ovelta ei käännytetä kännissäkään
20.02.2013Ihmisen omat voimavarat saatava käyttöön kuntoutuksessa
20.02.2013Tärkeintä on asenne!
20.02.2013Rikkinäinen kaipaa hyväksyntää, narkomaani myy mummonsakin
06.02.2013Nuoret hakevat innokkaasti kesätöihin seurakunnille
06.02.2013Tule mukaan haastamaan Turku!
24.01.2013Kynttilänpäivän messussa harvinainen Bach-kantaatti
23.01.2013Messukylän omin olemus löytyy kirkon kupeesta
23.01.2013Hämeenpuisto - kaupungin keuhkot
23.01.2013Seurakuntamallista valitetaan vielä
23.01.2013Autopaja on nyt osa sosiaalista yritystä
23.01.2013Kiehtova urkukokonaisuus saa puhtia palkeisiinsa
23.01.2013HaNu-leiri löysi yhteistä vanhojen ja nuorten välillä
07.12.2012Amadeus Lundbergin konsertti Vanhassa kirkossa alkaa kello 18
05.12.2012Leinolan iloiset tontut taltuttavat pahimmankin yrmymielen
05.12.2012Enkelimäisen ihana joulukiertue saa laulajansa syttymään
05.12.2012Lisää joulutapahtumia
05.12.2012Joulu ei ole kaikille hyvä, lämmin ja hellä
05.12.2012Tuki voi auttaa pääsemään varjojen maailmasta valoon
22.11.2012Kysymyksiä ja vastauksia seurakuntien rakenneuudistuksesta
21.11.2012 16:00Elämän makuinen messu kutsuu puhutellut ja kolhitut
21.11.2012 16:00Kristinusko leviää vauhdilla kolmannen maailman maissa

Näytä lisää »